لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر آرش عبودی

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : فلوشیپ ویتره ، رتین

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر داود آقادوست

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : فلوشیپ ویتره ، رتین

شهر: کاشان
Icon Rate (از 0 نظر)

امیر غفاریان مشهدی نژاد

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : لیزیک , جراحی شبکیه , فلوشیپ ویتره ، رتین

شهر: ساری