درباره عضویت پزشک در سایت سینا پزشک

لطفا در صورتی که پزشک یا درمانگر یا مراکز پزشکی هستید و کد نظام پزشکی معتبر دارید، فرم را برای ثبت نام و فعال شدن سامانه ی نوبت دهی شما به صورت رایگان، در سایت سینا پزشک پر کنید. همکاران ما در اولین زمان ممکن برای تکمیل اطلاعات و نمایش آن بر روی سامانه ی سینا پزشک با شما تماس می گیرند.

عضویت پزشک در سایت سینا پزشک

شماره موبایل منشی صرفا برای ارسال نوبت ها است.