لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر فرید یوسفی

تخصص : بیماریهای عفونی و گرمسیری

شهر: اهواز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر مهسا علینقیان

تخصص : بیماریهای عفونی و گرمسیری

شهر: اصفهان
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر رحیم نژادرحیم

تخصص : بیماریهای عفونی و گرمسیری

شهر: ارومیه
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر عادل فلاح قاجاری

تخصص : بیماریهای عفونی و گرمسیری

شهر: تهران
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شهرام عابدی

تخصص : داخلی , بیماریهای عفونی و گرمسیری

شهر: شیراز