لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر صدیقه طهماسبی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : آنکولوژی و سرطان زنان , جراحی سرطان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی ملک

تخصص : جراحی عمومی

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر افسانه ثنایی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی سینه وشکم و زیبایی پلاستیک، لیپوست، لیپوماتیک

شهر: تهران
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر یوسف یوسفی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی قفسه سینه (جراحی توراکس)

شهر: مشهد
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی طالبی عزآبادی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی قلب و عروق

شهر: بوشهر