شاهین ده پهلوان

شاهین ده پهلوان

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی شاهین ده پهلوان

*فیزیوتراپی کیانا..

.تلفن : 09058230422

 

stethoscope Icon

تخصص های شاهین ده پهلوان

فیزیوتراپ
stethoscope Icon

آدرس و تلفن شاهین ده پهلوان

آدرس : تهران : دولت چهارراه کاوه ساختمان پزشکان کاوه واحد 25

تلفن : 22777178 - 021