Health Center

دکتر رضا ساسانی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر رضا ساسانی

دکتر رضا ساسانی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر رضا ساسانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر رضا ساسانی

آدرس : تهران : نارمک - سی متری آیت ـ خیابان چهل وشش متری غربی ـ درمانگاه شبانه روزی نارمک

تلفن : 73012000 - 021