Health Center

دکتر عباس ارجمند شبستری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر عباس ارجمند شبستری

دکتر عباس ارجمند شبستری

stethoscope Icon

تخصص های دکتر عباس ارجمند شبستری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر عباس ارجمند شبستری

آدرس : تهران : انتهای خیابان سعادت آباد ـ تقاطع بزرگراه یادگار امام و سعادت آباد- بیمارستان مدرس

تلفن : 23515 - 021