دکتر محمد برادران جمیلی

دکتر محمد برادران جمیلی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر محمد برادران جمیلی

دکتر محمد برادران جمیلی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر محمد برادران جمیلی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر محمد برادران جمیلی

آدرس : تهران : بلوار کشاورز- جنب تقاطع وصال شیرازی- بیمارستان آریا

تلفن : 88984520 - 021