دکتر مهرداد بخشایش کرم

دکتر مهرداد بخشایش کرم

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر مهرداد بخشایش کرم

تلفن : 22358435 - ۰۲۱  __  23021000 - ۰۲۱

stethoscope Icon

تخصص های دکتر مهرداد بخشایش کرم

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر مهرداد بخشایش کرم

آدرس : تهران : سعادت آباد - بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری - خیابان شهید ریاضی بخشایش - بیمارستان عرفان

تلفن : 9 - 22356948 - 021