دکتر شاهرخ جاویدی

دکتر شاهرخ جاویدی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر شاهرخ جاویدی

دکتر شاهرخ جاویدی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر شاهرخ جاویدی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر شاهرخ جاویدی

آدرس : تهران : خیابان جمهوری-خیابان رازی-رادیولوژی دکتر جاویدی

تلفن :