Health Center

دکتر اشرف خاندانی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر اشرف خاندانی

دکتر اشرف خاندانی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر اشرف خاندانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر اشرف خاندانی

آدرس : تهران : خیابان پاسداران - نبش دشستان پنجم - ساختمان 148 - رادیولوژی دکتر معصومه گیتی

تلفن : 22851703 - 021