Health Center

دکتر حسن خانزادی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر حسن خانزادی

دکتر حسن خانزادی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر حسن خانزادی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر حسن خانزادی

آدرس : تهران : خیابان پیروزی-انتهای خیابان نبرد- پلاک 6- درمانگاه شهید بهشتی

تلفن :