دکتر رایحه راسخی

دکتر رایحه راسخی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر رایحه راسخی

دکتر رایحه راسخی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر رایحه راسخی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر رایحه راسخی

آدرس : تهران : خیابان حافظ -خیابان شهید سرهنگ سخایی - بیمارستان مرکزی وزارت نفت- بخش سونوگرافی

تلفن : 61420000 - 021