Health Center

دکتر شبنم سپاسی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر شبنم سپاسی

دکتر شبنم سپاسی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر شبنم سپاسی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر شبنم سپاسی

آدرس : تهران : شهرک غرب - بلوار رحزادی- بیمارستان آتیه

تلفن : 82721 - 021