دکتر فروزان سبطی

دکتر فروزان سبطی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر فروزان سبطی

دکتر فروزان سبطی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر فروزان سبطی

متخصص رادیولوژی
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر فروزان سبطی

آدرس : تهران : میدان شهیید هرندی- خیابان خزانه -بیمارستان ولیعصر

تلفن :