دکتر بابک شکارچی

دکتر بابک شکارچی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر بابک شکارچی

 

دکتر بابک شکارچی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر بابک شکارچی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر بابک شکارچی

آدرس : تهران : خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تلفن : 6 - 86096350 - 021