Health Center

دکتر رضا فرجاد

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر رضا فرجاد

دکتر رضا فرجاد

stethoscope Icon

تخصص های دکتر رضا فرجاد

متخصص رادیولوژی(پرتونگاری)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر رضا فرجاد

آدرس : تهران : دروس-پاسدارن-درمانگاه کوثر

تلفن : 22551644 - 021