Health Center

دکتر علیرضا فروغی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر علیرضا فروغی

تلفن : 55658501 - ۰۲۱  __  55658500 - ۰۲۱  __  55658503 - ۰۲۱  __  55658504 - ۰۲۱

stethoscope Icon

تخصص های دکتر علیرضا فروغی

متخصص رایولوژی
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر علیرضا فروغی

آدرس : تهران : میدان راه آهن - خیابان بهداری بیمارستان بهارلو

تلفن : 5565850 - 021