Health Center

دکتر محمود مظفری تربتی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر محمود مظفری تربتی

دکتر محمود مظفری تربتی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر محمود مظفری تربتی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر محمود مظفری تربتی

آدرس : تهران : خیابان ولیعصر- نبش خیابان توانیر - بیمارستان دی

تلفن : 88797111 - 021