دکتر محمد حلمی

دکتر محمد حلمی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر محمد حلمی

دکتر محمد حلمی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر محمد حلمی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر محمد حلمی

آدرس : تهران : جاده آبعلی-انتهای پارک جنگلی- بیمارستان شهید لواسانی

تلفن :