Health Center

دکتر احمد فراگردی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر احمد فراگردی

دکتر احمد فراگردی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر احمد فراگردی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر احمد فراگردی

آدرس : تهران : نازی آباد - خیابان رجایی - ایستگاه بانک - درمانگاه دکتر اطمینان

تلفن : 55066489 - 021