Health Center

دکتر یوسف محمدی دارابی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر یوسف محمدی دارابی

دکتر یوسف محمدی دارابی

stethoscope Icon

تخصص های دکتر یوسف محمدی دارابی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر یوسف محمدی دارابی

آدرس : تهران : شهرک ولیعصر - خیابان جلالی جنوبی - درمانگاه شبانه روزی بهپویان

تلفن : 66290471 - 021