دکتر وحید کریمی

دکتر وحید کریمی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی دکتر وحید کریمی

متخصص رادیولوژی سونوگرافی

سونوگرافی - رادیولوژی دکتر وحید کریمی

انجام کلیه سونوگرافی عمومی و تخصصی ,حاملگی,کالر داپلر ,آنومالی اسکن ​ ؛NTو ....

رادیولوژی های ساده ورنگی ,هیستروسالپنگوافی , سریو گرافی,باریوم سوالو

,باریوم انما و...در این مرکز انجام می گیرد

افسریه 15 متری دوم تقاطع خیابان 22(بهمن آبادی ),پلاک176

33143014

stethoscope Icon

آدرس و تلفن دکتر وحید کریمی

آدرس : تهران : افسریه - 15 متری دوم - تقاطع خیابان 22(بهمن آبادی) - پلاک 176

تلفن : 33143014 - 021