خرید بین زانویی طبی هوشمند

سایر محصولات

ثبت نظر برای بین زانویی طبی هوشمند

پاسخ
user Icon
comment

0 نظر در صف بررسی

درباره بین زانویی طبی هوشمند

بین زانویی طبی هوشمند از فوم‌های هوشمند یعنی پلی اوره تان‌های ویسکو الاستیک با سلول‌های باز ساخته شده‌اند. این محصولات در اثر حرارت بدن شکل و فرم بدن را به خود می‌گیرند، مانع متمرکز شدن فشار می‌شوند و فشار را پخش می کنند، همچنین منجر به جریان یافتن خون در بافت‌ها می‌گردند. این محصول مابین زانوها در هنگام خوابیدن به پهلو و در هنگام خوابیدن به پشت در زیر زانوها به منظور کاهش فشار وارده به ستون فقرات و جلوگیری از سائیدگی زانو ها استفاده می گردد