لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شهناز پوربرفه ای

تخصص : زنان، زایمان و زیبایی

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر فرحناز خورسند

تخصص : جراحی و زیبایی

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر حسین فرحمند

تخصص : رادیولوژی و سونوگرافی

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر پریسا پیروی

تخصص : پوست، مو و زیبایی (درماتولوژی)

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی فیروزآبادی

تخصص : اعصاب و روان ( روانپزشک )