لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 2 نظر)

دکتر صدیقه عمویی

تخصص : زنان، زایمان و زیبایی زنان

فوق تخصص : نازایی و IVF

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر فروغ صاکی

تخصص : کودکان و نوزادان

فوق تخصص : غدد و متابولیسم کودکان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شیرین کرد

تخصص : پاتولوژی (آسیب شناسی)

شهر: لامرد
Icon Rate (از 0 نظر)

مریم احمدی یزدی

تخصص : مامایی

شهر: قدس
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی ملک

تخصص : جراحی عمومی

شهر: شیراز