لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 1 نظر)

دکتر وحید قاسمی فر

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : شبکیه

شهر: شیراز