لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی رضا حیدری

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : جراحی پلاستیک چشم و انحراف , جراحی پلک و زیبایی

شهر: کرمانشاه
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر محمدمهدی پرندین

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : جراحی پلاستیک چشم و انحراف

شهر: کرمانشاه
Icon Rate (از 1 نظر)

دکتر لیلا حسینی الهاشمی

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : جراحی پلاستیک چشم و انحراف , انحراف و چشم پزشکی کودکان

شهر: شیراز