لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر آرش عبودی

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : فلوشیپ ویتره ، رتین

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علی رضا حیدری

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : جراحی پلاستیک چشم و انحراف , جراحی پلک و زیبایی

شهر: کرمانشاه
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر داود آقادوست

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : فلوشیپ ویتره ، رتین

شهر: کاشان
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر ناصر اوجی

تخصص : چشم پزشکی

فوق تخصص : جراحی پلاستیک چشم

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شهریار ابراهیمی

تخصص : چشم پزشکی

شهر: سنندج