لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر شهرام منوچهری

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی گوارش تحتانی ( کولورکتال )

شهر: تهران