لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر صدیقه طهماسبی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : آنکولوژی و سرطان زنان , جراحی سرطان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر علیرضا گلچینی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی سرطان

شهر: قزوین
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر محمدرضا صحاف

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی سرطان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر مجید اکرمی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی سرطان

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر سیروس عباسی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی سرطان , جراحی کبد , پانکراس

شهر: شیراز