لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

سارا عفیفیان

تخصص : شنوایی سنجی

Icon Rate (از 0 نظر)

معصومه عفیفیان

تخصص : بینائی سنجی

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر ابوالفضل شیروی خوزانی

تخصص : رادیولوژی و سونوگرافی

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر سعیده مجیدی

تخصص : جراحی عمومی

فوق تخصص : جراحی نوزادان و کودکان

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر عباس سلگی

تخصص : کودکان و نوزادان

فوق تخصص : عفونی کودکان