لیست مراکز درمانی - بیمارستان

بیمارستان شهید دوران

بیمارستان شهید دوران

شیراز|شیراز : بلوار مدرس_مقابل خیابان برجیستون

بیمارستان ابوعلی سینا

بیمارستان ابوعلی سینا

شیراز|شیراز : شهر جدید صدرا_فاز 2_به سمت دوکوهک_مقابل باغشهر پردیس

بیمارستان مادر وکودک غدیر

بیمارستان مادر وکودک غدیر

شیراز|شیراز : دروازه قرآن

بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

شیراز|شیراز : بلوار سیبویه _ مقابل فنی وحرفه ای

بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

شیراز|شیراز : کیلومتر 2 شهر صدرا

بیمارستان امیر

بیمارستان امیر

شیراز|شیراز : بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)_مقابل استخر کوثر

بیمارستان مسلمین

بیمارستان مسلمین

شیراز|شیراز : بلوار زند_خیابان خیام

بیمارستان جنت

بیمارستان جنت

شیراز|شیراز : بلوار امیرکبیر_ضلع جنوبی باغ جنت_خیابان استاد فراشبندی

بیمارستان 576 ارتش

بیمارستان 576 ارتش

شیراز|شیراز : بلوار آزادی_چهارراه حر(باغتخت)

بیمارستان مرکزی شیراز

بیمارستان مرکزی شیراز

شیراز|شیراز : بلوار شهید چمران_بعد از پل زرگری