درمانگاه لپویی

درمانگاه لپویی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه لپویی

درمانگاه لپویی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه لپویی

آدرس : شیراز : زرقان- روستای لپویی

تلفن : 32673315 - 071