Health Center

درمانگاه کوثر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه کوثر

درمانگاه کوثر

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه کوثر

آدرس : شیراز : بلوار مدرس- بلوار جانبازان(پدونک)- بیست متری ششم- خیابان استاد شهریار

تلفن : 5- 37234312 - 071