Health Center

درمانگاه علی ابن ابیطالب

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه علی ابن ابیطالب

درمانگاه علی ابن ابیطالب

06- 36416702 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه علی ابن ابیطالب

آدرس : شیراز : شهر صدرا- بلوار حافظ

تلفن : 10- 36416708 - 071