درمانگاه علی ابن ابیطالب(ع)

درمانگاه علی ابن ابیطالب(ع)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه علی ابن ابیطالب(ع)

درمانگاه علی ابن ابیطالب(ع)

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه علی ابن ابیطالب(ع)

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- خیابان قائم

تلفن : 37512050 - 071