درمانگاه ثامن الائمه(ع)

درمانگاه ثامن الائمه(ع)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه ثامن الائمه(ع)

درمانگاه ثامن الائمه(ع)

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه ثامن الائمه(ع)

آدرس : شیراز : بلوار نصر- بعد از خیابان جهانگردی

تلفن : 2- 37319911 - 071