درمانگاه آزادی

درمانگاه آزادی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه آزادی

درمانگاه آزادی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه آزادی

آدرس : شیراز : بلوار پاسارگاد- خیابان پاییز

تلفن : 38370400 - 071