درمانگاه امید رضا سهامی

درمانگاه امید رضا سهامی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه امید رضا سهامی

شنبه ها 
بینایی سنجی ۱۰ الی ۱۲ دکتر علیرضا خوبیاری 
پزشک اطفال ۱۱ الی ۱۲:۱۵ دکتر هانیه قوی دل
---------------
یک شنبه ها
متخصص گوش حلق و بینی دکتر شادی جوادی ۹:۳۰

متخصص اطفال دکتر مهران جواهری 
۱۱ الی ۱۲/۱۵

بینایی سنجی دکتر خوبیاری
ساعت ۱۶ الی 
دکتر نازنین حسینی متخصص قلب ساعت ۹ تا ۱۱
طب ورزشی دکتر هاشم پور ۱۶:۳۰
-------------
دوشنبه متخصص زنان خانم دکتر ملیحه بهرامی ۹
بینایی سنجی ۱۰ الی ۱۲
متخصص اطفال خانم هوشبر ۱۱ الی ۱۲:۱۵
متخصص داخلی دکتر مریم بهشتی
۱۱ الی ۱۲/۵
روانشناسی دکتر حمیدی با تعیین وقت قبلی
-------------
سه شنبه متخصص اطفال خانم دکتر هوشبر
ساعت ۱۱
بینایی سنجی ۱۶ 
متخصص ارتوپد و طب ورزشی دکتر هاشم پور ۱۶:۳۰
-------،
چهارشنبه 
متخصص زنان دکتر مریم مرادی ۹
بینایی سنجی دکتر خوبیاری ۱۰ الی ۱۲
پوست دکتر کلافی ۹/۵ الی ۱۰/۵
متخصص اطفال دکتر قوی دل ساعت ۱۱ الی ۱۲
داخلی دکتر بهشتی ساعت ۱۱ تا ۱۲/۵
متخصص ارتوپد دکتر خنشا ساعت ۱۱
--------
پنج شنبه 
متخصص چشم دکتر نوری ۹:۳۰
متخصص اطفال دکتر قمصری ساعت ۱۱

۰۹۱۷۰۰۴۴۲۶۲
بیمه ها 
تامین اجتماعی 
کارکنان دولت 
نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جانبازی 
فرهنگیان 
بانک ملت
بانک صادرات 
تجارت
رازی
ایرانیان
سایر اقشار 
آسیا
دانا 
سامان 
معلم 
سینا
آتیه سازان 
ایران
Sos
شهرداری
دانا 
تجارت نو
آرمان
کارآفرین 
دی 
البرز

stethoscope Icon

تخصص های درمانگاه امید رضا سهامی

زنان
اطفال
ارتوپد
stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه امید رضا سهامی

آدرس : شیراز : بلوار شهید چمران- خیابان ابیوردی 2

تلفن : 2- 36269121 - 071