درمانگاه اقبال

درمانگاه اقبال

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه اقبال

درمانگاه اقبال

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه اقبال

آدرس : شیراز : میدان پاسارگاد- بلوار پاسارگاد

تلفن : 3- 38341251 - 071