درمانگاه حر ریاحی

درمانگاه حر ریاحی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه حر ریاحی

درمانگاه حر ریاحی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه حر ریاحی

آدرس : شیراز : بلوار رحمت- خیابان ابوذر غفاری- قبل از ک زیر گذر

تلفن : 51- 37507750 - 071