درمانگاه میرزایی

درمانگاه میرزایی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه میرزایی

درمانگاه میرزایی

36224321 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه میرزایی

آدرس : شیراز : ورودی دوم شهرک شهید بهشتی

تلفن : 36224330 - 071