درمانگاه منطقه هوایی شیراز

درمانگاه منطقه هوایی شیراز

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه منطقه هوایی شیراز

درمانگاه منطقه هوایی شیراز

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه منطقه هوایی شیراز

آدرس : شیراز : بلوار مدرس- پایگاه هوایی

تلفن : 37202146 - 071