Health Center

درمانگاه شهید مطهری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه شهید مطهری

درمانگاه شهید مطهری

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه شهید مطهری

آدرس : شیراز : میدان نمازی

تلفن : 7- 36121000 - 071