Health Center

بیمارستان حافظ

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان حافظ

بیمارستان حافظ

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان حافظ

آدرس : شیراز : ابتدای بلوار شهید چمران

تلفن : 6- 36271531 - 071