Health Center

درمانگاه شهید دکتر زکریا

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه شهید دکتر زکریا

درمانگاه شهید دکتر زکریا

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه شهید دکتر زکریا

آدرس : شیراز : چهارراه هوابرد

تلفن : 38310472 - 071