درمانگاه خیریه امام حسین(ع)

درمانگاه خیریه امام حسین(ع)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه خیریه امام حسین(ع)

درمانگاه خیریه امام حسین(ع)

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه خیریه امام حسین(ع)

آدرس : شیراز : شهرک جوادیه- خیابان محمد رسول اله

تلفن : 36373788 - 071