درمانگاه بقیه اله الاعظم

درمانگاه بقیه اله الاعظم

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه بقیه اله الاعظم

درمانگاه بقیه اله الاعظم

37387979 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه بقیه اله الاعظم

آدرس : شیراز : خیابان سیبویه_جنب شهرداری ناحیه 3

تلفن : 37399011 - 071