درمانگاه آزادگان

درمانگاه آزادگان

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه آزادگان

درمانگاه آزادگان

38246990 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه آزادگان

آدرس : شیراز : بلوار عدالت_بلوار دولت

تلفن : 38247267 - 071